Priscilla F. Harmanus♀
IN PROGRESS 🇳🇱🇺🇸🇪🇸

Gekwetste kind-modus

geluksblog.nl/priscilla/over-mij/zelfonderzoek/Gekwetste kind-modus


Deze web pagina is voor het laatst bijgewerkt op zondag 29 augustus 2021 door Priscilla F. Harmanus


Zelfonderzoek gedragspatronen

 

Deze tekst hoort bij het zelfonderzoek gedragspatronen:

 

 You may read the english version Gekwetste kind-modus, zelfonderzoek here


Gekwetste-kindmodus        

416 woorden ~ leestijd is 3 minuten

In de gekwetste kind-modus voel je je als klein kind dat hulp en zorg nodig heeft.  Zes thema's kunnen dan spelen.

Verlating/instabiliteit
Het gevoel dat je in de steek wordt gelaten of binnenkort in de steek gelaten zult worden; dat je niet kunt bouwen op de mensen om je heen. Zelfs in gezelschap van bekenden voel je je eenzaam en alleen.

Als dit thema speelt, ben je vroeger misschien echt in de steek gelaten, bijvoorbeeld doordat een van je ouders door een scheiding uit het zicht verdween, of door het overlijden van een belangrijke persoon.Sociaal isolement/vervreemding
Het gevoel er nooit helemaal bij te horen. Dat gevoel wordt bijvoorbeeld opgeroepen als vrienden iets gaan doen zonder jou.

Als dit thema speelt, was je vroeger misschien echt een buitenbeentje, bijvoorbeeld doordat je als kind vaak bent verhuisd en zo telkens in een omgeving terechtkwam waar je niemand kende, of doordat je ouders anders waren dan de rest van het dorp.Wantrouwen/je misbruikt voelen
Het gevoel dat anderen je uiteindelijk zullen kwetsen, bedriegen of misbruik van je zullen maken. Je bent bij voorbaat al achterdochtig en op je hoede.

Als dit thema speelt, ben je waarschijnlijk vroeger vaak gepest, misbruikt of mishandeld.Minderwaardigheid/schaamte
Het gevoel tekort te schieten; mislukt, slecht, minderwaardig of ongewenst te zijn, het gevoel dat anderen je nooit de moeite waard zullen vinden om van te houden als ze eenmaal zien wie je werkelijk bent. Je voelt je onzeker in gezelschap van anderen, of schaamt je voor je uiterlijk of sociale onhandigheid. Deze modus wordt opgeroepen door (dreigende) kritiek, afwijzing of verwijten.

Als dit thema speelt, is het mogelijk dat je vroeger vaak bekritiseerd, afgewezen, of vernederd bent.


Emotionele verwaarlozing
Het gevoel niet echt de moeite waard te zijn voor anderen. Als iemand laat blijken om je te geven, komt dat gevoelsmatig niet echt aan.

Als dit thema speelt, heb je waarschijnlijk niet het idee dat er vroeger iets ernstigs aan de hand was. Maar je hebt je ook niet echt geborgen, gekoesterd of veilig gevoeld. "Bijvoorbeeld doordat je ouders het veel te druk hadden om zich met jou bezig te houden."


Afhankelijkheid
Het gevoel in je eentje niets te kunnen of durven. Je legt verantwoordelijkheden en keuzes vaak bij anderen neer, zoals je ouders of je partner. Wat je zelf wilt, of wat je leuk of mooi of goed vindt, weet je niet zo goed.

Als dit thema speelt, ben je vroeger waarschijnlijk te weinig gestimuleerd om op eigen benen te staan, om eigen keuzes te maken die misschien wel ingingen tegen wat je ouders wilden.

 


¶ Bron¶ Gekwetste kind-modus

ZELFONDERZOEK GEDRAGSPATRONEN

 
Map
Info