Priscilla F. Harmanus
Welkom op mijn persoonlijke pagina 🇳🇱🇺🇸🇪🇸

Home » Nederlands » Projects » GPL en Wat Je Moet Weten

GPL en Wat Je Moet Weten

Door Priscilla Felicia Harmanus | Tue May 18 2021 22:59:47 GMT+0200 (Midden-Europese zomertijd)Open Source. General Public License. Linux.

Misschien heb je erover gelezen, of ken je misschien iemand die iets runt met deze in de titel. Maar misschien heb je eigenlijk geen tijd meer genomen om de oorsprong van Open Source te begrijpen.

Je hebt het geroezemoes gehoord en weet dat het het IT-landschap transformeert en overal ter wereld opkomt. Maar misschien heb je wat achtergrondinformatie nodig over waar Vrije en Open Source Software (FOSS) echt over gaat. En wat zou u moeten weten over open source licenties, zoals de General Public License?

Op deze pagina krijgt u een kort overzicht van de oorsprong van open source, enkele gerelateerde onderwerpen waarover u meer moet weten, en hoe u de GPL kunt begrijpen.

1. Een Overzicht van FOSS (Free Open Source Software)

De wortels (roots) van de moderne Vrije en Open Source beweging zijn enigszins discutabel, en hun herkomst is lang. Dus we gaan in plaats daarvan met een samenvatting. Het BSD (Berkeley Software Distribution) project en zijn latere afgeleiden (derivatives) zijn misschien wel de eerste voorbeelden van een Vrij of Open Source besturingssysteem, die hun oorsprong vinden in 1977.

In en rond 1984, richtte Richard Stallman (meestal aangeduid met zijn initialen RMS) het GNU project op (GNU's niet Unix) als een poging om een ​​vrij alternatief te creëren voor Unix, het veelgebruikte besturingssysteem (OS) voor werkstations dat ooit toebehoorde aan AT&T. Als onderdeel van zijn poging om een ​​vrije versie van Unix te maken, creëerde Stallman in 1989 de GNU General Public License.

In 1991, waren we aan versie 2. In wezen, verankert en definieert de GPL de aard van vrije software en wordt deze meestal aangehouden als de standaard waaraan alle andere licenties worden afgemeten. (Maar daarover zullen we later meer hebben.)

Vrije software heeft niets met prijs te maken; het gaat over softwarevrijheid. Het citaat "Free as in Freedom not Beer" wordt vaak herhaald in de vrije softwaregemeenschap. Vrije software is een filosofie en een beweging die bijna 14 jaar ouder is dan de term "open source".

Open Source

De term open source werd in 1998 bedacht, gedeeltelijk als reactie op een door de gemeenschap aangestuurd initiatief onder leiding van Bruce Perens en Eric Raymond nadat Netscape de broncode (source code) voor zijn browser had vrijgegeven (wat de oorsprong is van de Mozilla browser en het project). De Netscape source code werd vrijgegeven (released) onder wat bekend zou worden als de Mozilla Public License (MPL). Perens en Raymond waren op zoek om "vrije software", zoals gedefinieerd door de Free Software Foundation (FSF) en zijn GPL, beter verteerbaar te maken voor commerciële belangen. Het Open Source Initiative (OSI) bevat momenteel meer dan 50 licenties die door het worden beschouwd als "OSI goedgekeurd".

Externe links naar de filosofie van vrije software en FSF:

Open Source Definition
OSI Approved Licenses
Free Software Foundation
Richard Stallman: Why Software Should Be Free
The GNU Project

Vrij vs. Open Source

Er zijn tal van verschillen tussen "vrije" en "open source" software. Voor de vrije software gemeenschap, is een vrije software-compatibele applicatie een licentie die ofwel de GPL ofwel compatibel is met de GPL. Voor de open source community, is open source software die compatibel is met de open source definitie (OSD).

Maar in meer filosofische zin, is er een veel diepere scheiding tussen de twee groepen.

"Het fundamentele verschil tussen de twee bewegingen zit hem in hun waarden, hun manier van kijken naar de wereld", schreef Richard Stallman in zijn paper "Free vs. Open Source Software."

"Voor de open source beweging, is de vraag of software open source moet zijn een praktische vraag, geen ethische. Zoals een persoon het uitdrukte: 'Open source is een ontwikkelingsmethodologie (a development methodology); vrije software is een sociale beweging (free software is a social movement).'

"Voor de open source beweging, is niet-vrije software een suboptimale oplossing. Voor de vrije software beweging, is niet-vrije software een maatschappelijk probleem en is vrije software de oplossing."

De Linux Kernel

Een van de dingen die het GNU project miste, was een kernel. Een kernel is de kern (core) van een besturingssysteem (operating system) en bevat veel van de root functies, zoals virtueel geheugen (virtual memory), multitasking, gedeelde bibliotheken (shared libraries), laden op verzoek (demand loading), gedeelde uitvoerbare bestanden (shared copy-on-write executables) en TCP/IP networking.

In 1991, schreef (wrote) en publiceerde Linus Torvalds de Linux kernel. Het is gelicentieerd onder de GPL sinds de 0.12-release, terwijl Torvalds het auteursrecht (copyright) op de Linux naam bezit. De Linux kernel is de kern van de GNU/Linux-besturingssystemen en bevindt zich momenteel op versie 2.6, hoewel veel populaire distributies draaien op versie 2.4.

Een probleem dat naar voren is gebracht met betrekking tot de interactie van de 2.6-kernel met de 2.4-kernel, is de praktijk van het "backporteren" van kenmerken van 2.6 naar 2.4 (the practice of "backporting" features of 2.6 into 2.4). Torvalds ondersteunt (supports) de praktijk (practice) en zegt: "vanuit het standpunt van het bedrijf is het logisch om in feite dingen (basically 'cherry-pick' stuff) uit de ontwikkelingsversie (from the development version) te kiezen die volgens hen belangrijk zijn voor hun klanten (customers)."

Problemen Met De Linux Kernel

De oorsprong (origins) van Linux en of enige auteursrechtelijk beschermde code (any copyrighted code_ van Unix is ​​overgenomen, is een van de problemen die aan de basis liggen van de controverse tussen SCO vs. Linux. (Zie speciaal rapport over de SCO/Linux-controverse.). Als reactie hierop, hebben de gemeenschap (community), Linux distributies van derden (third parties Linux distributions) en bedrijven (companies) zoals HP zich allemaal ingezet om hun gebruikers (users) te vrijwaren tegen elke mogelijke aansprakelijkheid die erbij betrokken zou kunnen zijn.

2. Wat u moet weten over Linux en de GPL

InternetNews vroeg OSDL's Open Source Architecture Specialist Bill Weinberg om een ​​korte samenvatting van wat zakelijke gebruikers (enterprise users) moeten weten over Linux en de GPL. Hier zijn enkele van de hoogtepunten:

De Linux kernel, GNU software en andere FOSS componenten waaruit het Linux-besturingssysteem bestaat, vertegenwoordigen het werk van duizenden ontwikkelaars (developers) in het afgelopen decennium. Ondanks de omvang (size) van die gemeenschap (community), wordt de oorsprong van code in Linux streng gecontroleerd en goed gedocumenteerd. En in tegenstelling tot propriëtaire software-inhoud (met zijn vaak obscure oorsprong) kan elke gebruiker, bedrijf of individu de stamboom, kwaliteit en veiligheid van elk onderdeel van Linux op elk moment bevestigen.

https://www.internetnews.com/ent-news/article.php/3420241

Deze tekst past u aan door erop te klikken.

 
Map
Info